Linked Data ontwikkelingen DC4EU (LODA Pilot & Dataset register)

DC4EU (Dutch Collections for Europe) is een gemeenschappelijke voorziening ten behoeve van het gehele Nederlandse erfgoednetwerk en heeft als hoofddoel het Nederlands erfgoed zo kwalitatief mogelijk op Europeana beschikbaar te maken. DC4EU streeft er naar om dit zoveel mogelijk te doen in aansluiting op de principes uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Zo onderzoekt DC4EU momenteel in samenwerking met het NDE en Seecr hoe Linked Data ingezet kan gaan worden. 

DC4EU maakt gebruik van en bouwt voort op gedistribueerde voorzieningen van het NDE. DC4EU zorgt ervoor dat alle datasets die aan Europeana worden aangeboden, ook in het NDE Datasetregister worden opgenomen, zodat deze ook vindbaar zijn buiten het Europeana platform. Een vervolgstap om deze datasets vervolgens ook als Linked Data aan te bieden is momenteel in ontwikkeling en kan gezien worden als een tussenoplossing zolang Linked Data nog niet bij de bron of bij informatienetwerken opgehaald kan worden. 

Een andere Linked Data ontwikkeling is de LOD Aggregator; in het kader van het Europese project Europeana Common Culture heeft project partner Beeld en Geluid in samenwerking met het NDE een voorziening ontwikkeld om LOD Aggregatie ten behoeve van Europeana mogelijk te maken. 

De Nationale Strategie omarmt het gebruik van LOD, de infrastructuur van Europeana is echter nog niet zover. 

NDE en DC4EU willen LODA nu doorontwikkelen tot een volwaardige voorziening. LODA zal daarmee voorzien in een behoefte van erfgoedinstellingen die voor het meedoen aan het NDE en Europeana geen verschillende technische keuzes hoeven te maken. Het idee is dat alle erfgoedinstellingen en informatienetwerken die straks Linked Data aan kunnen bieden, dit met zo min mogelijk belemmeringen aan Europeana beschikbaar kunnen stellen. Uitdagingen die hierbij geadresseerd moeten worden zijn het inrichten van de LODA infrastructuur en hierbij aan de randvoorwaarden van Europeana en hun Publishing Framework voldoen.  

Uitgebreide informatie over LODA en een link naar een webinar zijn in deze blogpost te vinden: https://pro.europeana.eu/post/innovating-metadata-aggregation-in-europeana-via-linked-data.

Neem contact op met DC4EU voor het aansluiten van uw digitale collecties op Europeana of meer informatie!