FAQ - meest gestelde vragen

In de Nationale Strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt ernaar gestreefd erfgoedinformatie vanuit de bron te ontsluiten. DC4EU is op dit moment een aggregator, die erfgoedinformatie ophaalt van allerlei verschillende platforms: soms rechtstreeks bij instellingen, maar vaak ook bij andere aggregatoren. Ook DC4EU streeft ernaar om erfgoedinformatie zo dicht mogelijk bij de bron op te gaan halen. De komende jaren zal DC4EU daarom gaan werken aan het optuigen van een Linked Open Data Aggregatie (LODA) infrastructuur. Daarmee kan DC4EU de linked data gebruiken die instellingen zelf publiceren, in plaats van kopieën van deze data bij andere aggregatoren vandaan te halen. Daarnaast houden we de huidige aggregatie-infrastructuur beschikbaar zodat zoveel mogelijk instellingen kunnen participeren op Europeana.

Ja, meedoen aan DC4EU en Europeana heeft als voorwaarde dat de digitale beschrijvingen van uw collectie (metadata) beschikbaar zijn voor hergebruik zonder beperkingen via een CC0 licentie, zoals uiteengezet in de Data Exchange Agreement

De digitale objecten waar de metadata naar verwijst kunnen uiteraard wel aan auteursrechten onderhevig zijn. Wie de rechthebbende is, hoe er toegang tot een object verkregen kan worden, en in hoeverre een object hergebruikt kan worden wordt duidelijk gemaakt door het opnemen van een van de beschikbare rechten labels in de metadata van het collectie item.

De DC4EU datasets worden ook opgenomen in een data catalog en gepubliceerd in het NDE datasetregister, zodat deze vindbaar zijn voor gebruikers. 

Door middel van een API (Application Programming Interface) is data opgenomen in DC4EU ook beschikbaar voor hergebruik, deze bestaat uit:

  • SRU API voor zoeken en ophalen van bepaalde metadata velden en facets
  • OAI-PMH voor harvesting (lees meer op Open Archives)


Zie de uitgebreide documentatie en links op
https://data.dc4eu.nl/api en neem contact op met DC4EU voor een api-key

Neem contact op met DC4EU voor het aansluiten van uw digitale collecties op Europeana of meer informatie!