Stappenplan

Wilt u een collectie(onderdeel) aansluiten op DC4EU en daarmee ook publicatie op de Europeana-website realiseren, bekijk dan onderstaand stappenplan om een geschikte route voor uw organisatie te vinden en neem contact op met DC4EU.

Stap 1 – Bepaal of er aan de voorwaarden van Europeana voldaan kan worden

Bekijk de informatie over ‘Deelnemen voor uitleg over deze voorwaarden. 


Houd er rekening mee dat mogelijk niet uw gehele collectie geschikt is voor publicatie op de Europeana website. Overweeg daarom om een klein, maar kwalitatief deel van uw collectie aan te bieden. Raadpleeg het Europeana Publishing Framework om inzichtelijk te maken wat u zou willen bereiken met het publiceren van uw collectie op de Europeana website en aan welke kwaliteitsvoorwaarden uw collectie daarvoor zou moeten voldoen.

Stap 2 – Bepaal de route

DC4EU zal linked data gaan gebruiken voor doorlevering aan Europeana. Waar nog geen linked data wordt gepubliceerd blijft DC4EU een rol als data aggregator vervullen. Als data nog geaggregeerd moet worden, kiest DC4EU voor de meest efficiënte route voor aansluiting. 

 

We maken een onderscheid tussen het ophalen van de data bij de bron (bijvoorbeeld via een collectiemanagementsysteem), of via een informatienetwerk (denk aan voorbeelden als Collectie Nederland, Brabant Cloud). Voor veel erfgoedinstellingen zal het (nog) niet mogelijk zijn om data bij de bron op te halen. Deze instellingen kunnen route 3 en 4 gebruiken om aan te sluiten bij Europeana.

 

Route 1 Data bij de bron, via linked data 

De infrastructuur hiervoor wordt momenteel ontwikkeld. DC4EU fungeert vooralsnog geheel als data aggregator. Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht ‘Linked Data ontwikkelingen DC4EU’

 

Route 2 Data bij de bron, via EDM – het Europeana Data Model  

Deze route is geschikt voor erfgoedinstellingen die nog geen linked data (kunnen) aanbieden, maar wel zelf de data als EDM kunnen aanleveren, bijvoorbeeld via hun collectiemanagementsysteem. Voor het modelleren van EDM bekijk deze informatie. Het metadata harvesting protocol OAI-PMH wordt doorgaans voor deze aansluiting gebruikt.

 

Route 3 Data aanbieden via een informatienetwerk

Er bestaan veel verschillende thematische, regionale en sectorale informatienetwerken in Nederland, waarvan een selectie een actieve verbinding heeft met DC4EU tbv. Europeana (zoals Collectie Nederland en Brabant Cloud). DC4EU kan u verder in contact brengen met deze informatienetwerken. 

 

Voor meer informatie over informatienetwerken en het duurzaam digitaal toegankelijk maken van uw erfgoed; elke provincie heeft een digitaal-erfgoed-coach waar erfgoedinstellingen met vragen terecht kunnen.  

 

Route 4 Data aanbieden via Europese aggregators (in overleg met DC4EU)

Daarnaast bestaan er thematische en sectorale aggregators op Europees niveau (zoals APE, en EUscreen) die zo nu en dan met Nederlandse erfgoedinstellingen samenwerken. DC4EU onderhoud contacten met deze Europese aggregators en zou u verder in contact kunnen brengen.

Stap 3 – Neem contact op

Wilt u uw collecties graag aansluiten op Europeana, maar weet u niet goed waar te beginnen? DC4EU helpt graag verder met een advies op maat. Neem contact op met Dimitra Atsidis, coördinator van DC4EU, voor meer informatie: datsidis@beeldengeluid.nl

Neem contact op met DC4EU voor het aansluiten van uw digitale collecties op Europeana of meer informatie!