Over ons

DC4EU (Dutch Collections for Europe) is een gemeenschappelijke voorziening ten behoeve van het gehele Nederlandse erfgoednetwerk, die als primair doel heeft het Nederlands erfgoed zo kwalitatief mogelijk op Europeana beschikbaar te maken. Beeld & Geluid treedt als knooppunt in het netwerk op als uitvoerder en aanspreekpunt van DC4EU. In samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt DC4EU aan het verbeteren van de aanlevering van data aan Europeana.

In welke behoefte voorziet DC4EU?

Het Nederlands erfgoed bereikt via de Europeana-website een internationaal publiek. Ook worden er op het platform koppelingen gefaciliteerd tussen Nederlands en Europees erfgoed, waardoor wederzijds verrijkingen worden toegevoegd en het rijke erfgoed van Europa in samenhang is te vinden. Voor Europeana is het onmogelijk om rechtstreeks samen te werken met alle individuele erfgoedinstellingen in Europa. DC4EU fungeert als een organisatorische en technische brug tussen Europeana en Nederlandse cultureel erfgoed instellingen. DC4EU is door Europeana erkend als een geaccrediteerde nationale aggregator en een ‘Trusted partner’. Het is daarmee één van de 40 datapartners waarmee Europeana samenwerkt op Europees niveau.

Hoe pakt DC4EU dit aan?

DC4EU wil data in zo hoog mogelijke kwaliteit beschikbaar stellen aan Europeana. Dit doen we door de data zo dicht mogelijk bij de bron op te halen, of via een informatienetwerk indien dit (nog) niet haalbaar is. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de Nationale Strategie, en de instrumenten die worden ontwikkeld in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarnaast voorziet DC4EU in een helpdeskfunctie en kan o.a. ondersteunen in vragen over de aansluiting op Europeana, de randvoorwaarden die Europeana schetst, en de gemeenschappelijke voorzieningen van het NDE. 

Van aggregatie naar Linked Data

In een veranderend erfgoed landschap, dat onder vlag van het NDE toewerkt naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie, krijgt ook aggregatie een andere invulling. In dit scenario publiceren instellingen hun eigen data bij de bron als linked data. Door deze werkwijze is de authenticiteit en actualiteit van de data gegarandeerd. 

 

Ook DC4EU onderzoekt de komende tijd hoe linked data gebruikt kan worden voor doorlevering aan Europeana. Waar nog geen linked data wordt gepubliceerd, blijft DC4EU een rol als aggregator vervullen, maar zal actief het gebruik van linked data promoten. Waar data nog geaggregeerd wordt, kiest DC4EU voor de meest efficiënte route voor aansluiting. Dit kan via een thematisch of sectoraal informatienetwerk, of rechtstreeks vanuit de instelling. Het verwerken van linked data is momenteel in ontwikkeling. Daarnaast registreert DC4EU alle datasets van Nederlandse erfgoedinstellingen, die aan Europeana worden geleverd, ook in het NDE Datasetregister zodat deze vindbaar zijn voor gebruikers.

 

Houd de nieuwsberichten op deze website in de gaten voor meer informatie over de ontwikkeling van DC4EU richting een volwaardig onderdeel van het gedistribueerde netwerk van erfgoedinformatie.

Netwerk Digitaal Erfgoed en de nationale strategie

Samenwerken in het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft als doel het digitale geheugen van Nederland beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. Voor cultureel erfgoedinstellingen kan meedoen aan de verschillende activiteiten van het NDE ook bijdragen aan een succesvolle aansluiting op een platform als Europeana. Hierbij valt te denken aan netwerkbrede activiteiten zoals het volgen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, werken volgens de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) en het raadplegen van de Erfgoedkit. Ook kan een platform als Europeana profiteren van de uitkomsten van activiteiten uit de programma’s Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar, zoals linked data, persistent identifiers en het Termennetwerk.


Raadpleeg daarom ook de NDE website en meld u aan voor de NDE nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor uw organisatie.

Geschiedenis van DC4EU

DC4EU ging in 2012 van start, toen nog onder de naam Digitale Collectie. Voorafgaand aan de oprichting van Digitale Collectie was in 2010 al een subsidie door OCW toegekend aan een project om de Nederlandse digitale erfgoedcollecties beschikbaar te stellen op Europeana. Sinds 2022 gaat deze dienst verder onder de naam DC4EU (Dutch Collections for Europe).

Neem contact op met DC4EU voor het aansluiten van uw digitale collecties op Europeana of meer informatie!