Digitale Collectie gaat verder als DC4EU

Per 2022 gaat de nationale aggregator Digitale Collectie verder onder de naam DC4EU: Dutch Collections for Europe.

Sinds het begin van Digitale Collectie in 2012 is het doel vrijwel onveranderd gebleven: Nederlandse erfgoedcollecties zo goed mogelijk aanbieden aan Europeana en daarmee een internationaal publiek bereiken. Er is in de tussentijd echter wel degelijk het een en ander veranderd. De samenwerking van instellingen onder vlag van het Netwerk Digitaal Erfgoed is geïntensiveerd, en de richting is ingeslagen naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Daarnaast was de naam Digitale Collectie dusdanig algemeen dat er soms verwarring ontstond met andere initiatieven in het netwerk. Hoog tijd dus voor een nieuwe naam!

Met de nieuwe naam, website en logo hopen we duidelijker te communiceren dat DC4EU een gemeenschappelijke dienst is, ten behoeve van het gehele erfgoednetwerk. We laten zien dat we aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in het netwerk. Zo zorgt DC4EU er voor dat alle geaggregeerde datasets netjes geregistreerd staan in het NDE datasetregister, zodat deze vindbaar zijn voor gebruikers. Ook onderzoekt DC4EU de komende jaren de inzet van Linked Data en de manier waarop data dichter bij de bron opgehaald kan worden, om zo betere, completere en meer actuele informatie aan Europeana aan te bieden.

DC4EU is ook herkenbaar voor internationale afnemers van Nederlands erfgoed. Europeana blijft de primaire afnemer en focus van DC4EU, maar wellicht zijn er andere potentiële gebruikers van Nederlandse erfgoeddata die DC4EU zullen weten te vinden.

Neem contact op met DC4EU voor het aansluiten van uw digitale collecties op Europeana of meer informatie!